Slagrutan Tvärs

är en ideell förening och bildades år 2006 som samarbetar med

 

Svenska Slagruteförbundet som bildades år 1982

och har till ändamål:

 

 

 

• att väcka intresse för utforskningen av samspelet mellan människan och den omgivande strålningsmiljön, strålningskänslighet och dess biologiska och psykologiska effekter.

 

• att utveckla, testa och sprida olika sökmetoder, exempelvis med hjälp av verktyg som slagrutor, pekare och pendlar, mm. och exempelvis utan verktyg genom hand- eller fingertester, mm.

nätcasino

 

• för att påvisa olika strålningsfenomen och därigenom öka människans intuitiva inkänningsförmåga.

 

• att på olika sätt söka förbättra omgivningens miljö och individers välbefinnande.

 

Föreningen, som är politiskt och religiöst obundet, skall i sin verksamhet främja ändamålet bland annat genom

• att sammanföra personer med intresse för strålningsfenomen av olika slag och underlätta deras utbyte av erfarenheter och kunskaper.

 

• samarbeta med Svenska Slagruteförbundet (SSF)


Ännu finns ingen tillfredställande förklaring till hur slagrutan fungerar, men vi tror att de flesta människor, genom övning och uthållighet, kan lära sig att använda den.

 

Slagrutan är traditionellt en klyka. Pekare, pendel, enhandsruta och

H3-Antenn har numera fått liknande användning.

 

Slagrutan som vanligtvis förknippas med vatten-letning har ett mycket bredare användningsområde som t.ex.

visa på jordstrålningsmönster, leta mineraler, spåra förlorade objekt, finna hälsosam och skadlig strålning, visa på auraenergier.

Bästa Online Casino


Efter diskussionen enades vi om att lägga våra träffar på

SÖNDAGAR, förhoppningsvis 1 gång per månad.

Långa resor och stressiga möten har ju bidragit till att vi inte

har haft tillräckligt med tid.

Kvällstiden ger dessutom inte så mycket möjlighet till den

praktiska övningen som vi tycker att det skulle behövas.

 

 

NÄSTA MÖTE: 6 november 2016

 

Som tema för träffen bestämdes att vi skall fortsätta runt

människans AKUPUNKTUR-punkter, dvs.

 

– att hitta punkterna som visar att det föreligger en obalans samt

 

– att gå igenom hur vi kan balansera dessa.

 

Tag med alla dina verktyg, lämplig pendel och om du har även en ritning på din lägenhet.

Väl mött igen

Rolf

 

Glöm inte att ta med dina sökverktyg vid varje möte!